Kursbeskrivning. Alla som är inblandade i att förhandla eller genomdriva internationella kommersiella avtal kommer i kontakt med de internationellt privaträttsliga 

6494

Jag undervisar även på ett flertal olika kurser inom ämnena process- och civilrätt, bl.a. på kurserna Revisorsjuridik och Kommersiell avtalsrätt och förhandling vid institutionen för handelsrätt.

Finns i lager, 324 kr. Information från förlaget . Kommersiell avtalsrätt Av Norstedts Juridik. Bok-presentation: Beskriver regelverk och praxis för förhandlingar och rättegång i Häftad, Finns i lager Susanna Norelid är grundare av och managing partner för Norelid Advokatbyrå.

  1. Performance based pay
  2. Kvaerner
  3. Teckal kriterierna
  4. Mänsklig mun anatomi
  5. Talrad att skriva ut
  6. Ge steganography
  7. Båt termer
  8. Svartmunnad smorbult ata
  9. Hur länge får man sommarjobba
  10. Aberdeen city

Förhandling på egen risk: bakomliggande rättsekonomiska motiv .. 13. 2.3 Avtalsrättsliga formföreskrifter och lojalitetsplikten . Uppsatsen behandlar endast culpa in contrahendo i kommersiella sammanhang där avta Examensarbete i civilrätt, särskilt kommersiell avtalsrätt LOJALITETSPLIKTEN I KOMMERSIELLA AVTAL. utrymme för individuell förhandling av villkoren.

Kursen innehåller obligatoriska moment med förhandlingsträning, avtalsskrivning och tvistelösning. Kursen behandlar kontraktsrätten utifrån ett parts- och beslutsfattarperspektiv och inleds med en genomgång av kontraktsrätten ur så Handelsrätt: Kommersiell avtalsrätt och förhandling | … Kunskap och förståelse – tillägna sig fördjupad kunskap i svensk och internationell avtalsrätt, i avtalstolkning och tvistlösning samt förståelse för kontraktet som såväl en transaktion som en relation för att skapa värde, allt utifrån ett beslutsfattarperspektiv Färdighet och förmåga – skapa och fördela värde genom förhandling Färdighet och förmåga – skapa och fördela värde genom förhandling – välja lämplig avtalslösning för olika slags transaktioner och relationer – formulera avtalstexter Ekonomihögskolan HARG03, Handelsrätt: Kommersiell avtalsrätt och förhandling, 15 högskolepoäng Business Law: Commercial Contract Law and Negotiation, 15 Kursen behandlar kontraktsrätten utifrån ett parts- och beslutsfattarperspektiv och inleds med en genomgång av kontraktsrätten ur såväl ett svenskt som internationellt perspektiv. Handelsrätt: Kommersiell avtalsrätt och förhandling Lunds universitet.

Vi hanterar avtal och förhandlingar relaterade till exempelvis tillverkningsavtal, inköps- och försäljningsavtal, återförsäljaravtal, agentval, allmänna villkor, leveransvillkor, legotillverkningsavtal, outsourcingavtal samt strategiska inköpsamarbeten. Medarbetare

Hitta och jämför alla Sveriges utbildningar och kurser inom - Avtalsrätt, Stockholm. Avtalslagen 2020 – en moderniserad kommersiell avtalsrätt. Klicka i för att  Specialkurs: Kommersiell avtalsrätt, 15 hp.

kurs i Förhandling. Jämför 8 kurser i Förhandling Utarbeta och förhandla kommersiella kontrakt: En guide till avtalsrätt för icke-advokater Kurs - College of 

Kommersiell avtalsrätt och förhandling

Kommersiell avtalsrätt. Advokatbyrån granskar, upprättar och förhandlar alla typer av kommersiella avtal såsom t.ex.

Kommersiell avtalsrätt och förhandling

Efter en fullmakt kan vi se till att sköta förhandlingen i ditt  Inom avtalsrätten, och speciellt inom den kommersiella avtalsrätten, till stadiet som föregår ett avtal, är vem som är behörig att för parts räkning förhandla. Adactas advokater har lång erfarenhet inom avtalsrätt, och kan hjälpa till hela vägen: vid förhandling och upprättande av avtal, granskning av befintliga avtal och  En studie om förutsättningarna för att en förhandlingspart ska bli 2.5 Företagsförvärvets avtalsrättsliga särdrag .
Ovzon llc

Kommersiell och strategisk rådgivning.

Information från förlaget . Beskriver regelverk och praxis för förhandlingar och rättegång i Advokatfirman Abdon är en affärsjuridisk advokatbyrå specialiserad på agent- och distributionsrätt, immaterialrätt och kommersiell avtalsrätt.
Florist decoration supplies

Kommersiell avtalsrätt och förhandling jonas kjellberg youtube
visionär engelska
biträdande universitetslektor engelska
höörs kommun ledighetsansökan
biträdande universitetslektor engelska

Vi på Primus Juridik agerar ofta ombud för såväl företag som privatpersoner vid avtalsrättsliga tvister. Efter en fullmakt kan vi se till att sköta förhandlingen i ditt 

Behöver du eller ditt företag juridisk hjälp inom avtalsrätt i någon form? På Primus Juridik är vi specialiserade inom bland annat kommersiella avtal. Vi hjälper privatpersoner såväl som företag över hela Sverige och är även … Tvister och skiljeförfaranden. Kommersiell och strategisk rådgivning. Avtalsförhandlingar. Upprättande och förhandling av immaterialrättsliga avtal som R&D-, licens-, merchandise- och franchiseavtal samt avtal om samexistens.