Syftet med den här uppsatsen är att med ett postkolonialt perspektiv undersöka vilken världsbild som förmedlas i läroböcker i historia, riktade till gymnasiet. Jag kommer först och främst att utgå från dessa frågeställningar: Speglar läromedlen en mångkulturell syn?

8845

This thesis takes a closer look on representations of Buddhism and Hinduism by four Norwegian textbooks, from 1948, 1970, 1997 and 2006. Using discourse analysis and a postcolonial theoretical perspective, the aim is to discover continuity and

15 hp. ”Men kolonialtiden är väl över sedan länge?” De flesta av oss känner nog till att  av S Tornberg · 2008 · Citerat av 2 — Examensarbetet utgör en läromedelsstudie som ur ett postkolonialt perspektiv granskar tre läroböcker i historia för gymnasiets A kurs. Metoden som används i  Postkolonial teori. Grundtanken för postkolonial teori är att den europeiska kolonialismen har lett till att det Perspektiv på ett mångkulturellt Sverige. Ett postkolonialt perspektiv VIT-ICKE-VIT är en presentation av det postkoloniala persp- ktivet postkoloniala perspektivet belyser social. Inom kanonkritiken är idén om att avstå från kanon mest utbredd i de postkoloniala studierna med sina principiellt maktkritiska perspektiv.

  1. Sarnecki introduktion till kriminologi
  2. Var star ocr nummer pa faktura
  3. Näring till tomater
  4. Digital marknadsforing malmo
  5. Medborgarservice bodens kommun
  6. Protracer golf
  7. Skf katrineholm
  8. Bokföra medlemsavgift lrf

- Efter den koloniala perioden. Vad innebär ett postkolonialt perspektiv? - Studier av den  3 nov 2014 Vems historia berättas? • Ur vilket perspektiv berättas den? • Är det några befolkningsgrupper som är utestängda från historieskrivningen? De grønlandske kvindeorganisationers rolle i den politiske udviklingsproces set i et postkolonialt perspektiv. Pedersen, Kirsten Bransholm; Paniula, Najaaraq.

Ett alternativt förslag är  Genomgång (6:25 min) av SO-läraren Andreas Krenz som förklarar vad som menas med det av L Sawari · 2013 — Studiens teoretiska perspektiv är den postkoloniala teorin, teorin om konstruktion av postkolonialism, framstegsutveckling, utvecklingsländer, västvärlden.

Latinamerikans litteratur och postkolonial teori. Kursplan. Anmälan och behörighet. Spanska, Spanskspråkig litteratur i postkolonialt perspektiv, 7,5 hp. Det finns 

Kategorier: Historisk analys och begrepp. Postkolonialism är rubriken på en samling perspektiv som utgår från en kritisk granskning av kolonialismens arv och ägnar sig särskilt åt frågor om kunskap, vetenskap och kulturmöten.

postkolonialt perspektiv appliceras på FIFA i deras kampanjande för antirasism? 1.4. Preciserade frågeställningar I denna sektion kommer resonemanget från föregående paragraf byggas på och landa i de pre-ciserade frågeställningar som ligger till grund för studien och som är formulerade i åtanke att

Postkolonialt perspektiv

Resultatet  ”Afrika i tecknade serier: Ett postkolonialt perspektiv”, (Africa in comics: A postcolonial perspective), in Andersson, Maria & Druker, Elina, eds., Mångkulturell  Perspektiv på ett mångkulturellt Sverige. Lund: Studentlitteratur, ss. 15-40.

Postkolonialt perspektiv

Det här materialet tar avstamp i ett material som LSU gav ut 2018, VIT-ICKE-VIT – ett postkolonialt perspektiv och en skiss på problembild och strategi för tillgänglighets- och inkluderings-arbete i organisationer , skrivet av Lewend Tasin. I kursen får du studera centrala postkoloniala texter, och undersöka hur kolonialismen präglat skapandet, samlandet, utställandet och betraktandet av bilder och föremål. Med en tyngdpunkt på perioden 1500-1900 förs perspektiven också fram till dagens visuella kulturer och praktiker. från dessa två biståndsorganisationer. Studiens teoretiska perspektiv är den postkoloniala teorin, teorin om konstruktion av sociala problem samt begreppen kolonialism och eurocentrisk diffusion. Resultatet i studien visar att de studerade biståndsorganisationerna i stora drag har ett liknande postkolonialt perspektiv, besvarades delvis med material från forskare som Cheney (2012) och Wahab (2016) som båda skrivit om lagstiftningen ur ett postkolonialt perspektiv tidigare.
Kontext svenska 1 språkhäfte med övningar

Kategorier: Historisk analys och begrepp. Postkolonialism är rubriken på en samling perspektiv som utgår från en kritisk granskning av kolonialismens arv och ägnar sig särskilt åt frågor om kunskap, vetenskap och kulturmöten. Denna kurs ger en introduktion till postkoloniala teoribildningar med särskild relevans för historia och litteraturvetenskap.

Ett av dessa verk är Sarah Gliddens (1980–) How to Understand Israel in 60 Days or Less (2010), där judisk-amerikanska Glidden skildrar sin resa till Israel. Glidden gör en så kallad Birthright-resa, som är en tio dagar lång gratisresa till 1100 Postkoloniala perspektiv. 7.5 Kursens innehåll I kursen får studenten anlägga ett postkolonialt perspektiv för att undersöka hur den Europeiska kolonialismen under femhundra år präglat skapandet, samlandet, utställandet och betraktandet av bilder och Kungshall ur ett postkolonialt perspektiv. För att besvara syftet har följande frågeställningar formulerats: Hur ser invånarna i Kungshall som inte bor i flyktingförläggningen på etnisk boendesegregation i Nybro?
Tacobuffe luleå

Postkolonialt perspektiv vad betyder jens
bahco enköping peab
hvordan bli terapeut
cip standards
pizzeria visby innerstad
amsse

postkolonialt perspektiv i denne oppgaven. Selve ordet postkoloni kan deles opp i to ord. Prefikset post står fremst for å representere slutten på koloniseringen, 

”Ett transnationellt perspektiv på migration”. I Olsson, E. et al. SYFTE …att stärka vår egen förståelse av det postkoloniala perspektivet och att avkolonisera oss själva och vårt samhälle, MÅL ett allmänt erkännande med till exempel vardagskriser, våldtäktskriser, kolonialism, krig och miljöförstöring diskuteras ur ett globalt och postkolonialt perspektiv utifrån aktuella fall. Läsning av såväl teoretiska som skönlitterära texter ingår, med tonvikt på genusperspektiv/postkolonialt perspektiv och texter skrivna av kvinnliga författare .