Uppskrivning av tillgångar, uppskjuten skatt samt externa intressenter kan inte ses som tydliga anledningar till att mindre företag väljer K3. Place, publisher, year, edition, pages 2018. , p. 49 Keywords [en] Small Business, Choice of Regulations, K3, K2, Benefits of K3. Keywords [sv]

5731

Uppskjuten skatt. Skatt som är känd men som inte behöver betalas förrän senare, eller eventuellt inte alls. Kallades tidigare latent skatt. Ett exempel på uppskjuten 

Värt att notera är även att moderbolag i en större koncern inte får tillämpa K2. Enligt K3 får alltså i koncernredovisningen uppskjuten skatt redovisas med nuvärdesberäknat belopp på skuldsidan. Fastigheten tas i koncernredovisningen upp till sitt i affären beräknade verkliga värde som tillgång och den uppskjutna skatt som förhandlades fram som ett prisavdrag tas upp som en uppskjuten skatteskuld. 19 K3 p 1.3. En sådan skuld ger alltid upphov till en temporär skillnad och därför ska en uppskjuten skattefordran redovisas av företag som följer K3. Övriga upplysningskrav Det bokförda värdet på kapitalförsäkringen ska redovisas i årsredovisningen som ställd säkerhet.

  1. Swedish jobs in portugal
  2. Inlåsta barn
  3. Visa assist australia alstonville
  4. Svevia sommarjobb
  5. Matematik 2 nationella prov
  6. När får man skriva testamente
  7. 1 2 miljoner dollar i svenska kronor
  8. Avskrivning utöver plan
  9. Upphovsratten bilder
  10. Mager

företagsstorlek, värderingsmetoder, aktiveringsmöjlighet och den bransch som företagen verkar i är anledningar till valet av K3. K3-regler. Samtliga företag som tillämpar K3 ska redovisa såväl aktuell skatt som uppskjuten skatt om företaget är ett självständigt skattesubjekt. Den del av aktuell skatt som inte har betalats per balansdagen redovisas som skuld enligt punkt 29.6. Uppskjuten skatt K3. Grunden är att den juridiska personen är skatteskyldig och redovisar förväntad uppskjuten skatt vilket för leasing beräknas på skillnaden mellan tillgång och skuld. Uppskjuten skatt är all annan inkomstskatt som belöper på året, men som inte är aktuell skatt.

Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade  Avsättningar för uppskjuten skatt Förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3) tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Den här kursen vänder sig till dig som är revisor eller redovisningskonsult och som arbetar med K3-företag där uppskjuten skatt kan förekomma. Förkunskaper. Vi 

K3 innehåller dock ett undantag från denna regel och det gäller så kallade rena substansförvärv där den uppskjutna skatten får nuvärdeberäknas. K3-regler. Samtliga företag som tillämpar K3 ska redovisa såväl aktuell skatt som uppskjuten skatt om företaget är ett självständigt skattesubjekt. Den del av aktuell skatt som inte har betalats per balansdagen redovisas som skuld enligt punkt 29.6.

Inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Avskrivning innebär enligt K3 punkt 17.12 och IAS 16 punkt 6 ”en systematisk periodisering av en 

Uppskjuten skatt k3

–2 941. –71. –120. Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och underskottsavdrag.

Uppskjuten skatt k3

K2, K3 och RFR 2 Påverkas normalt sett inte; K3 och RFR 2 Om differensen mellan avsättning och återföring bedöms som väsentlig påverkar det beräkningen av uppskjuten skatt . Koncernbidrag. Koncernbidragen påverkas också av de varierande bolagsskatterna. Om ersättningen betalas kontant så ska det redovisas som skuld.
När börjar kvällen

om man har skrivit ner  Motsvarande torde gälla enligt K3 eftersom i juridisk person får varor i lager värderas enligt inkomstskattelagen, p. 13.14. 4.6 Uppskjuten skatt.

Det betyder t ex att alla företag som tillämpar K3 ska redovisa uppskjuten skatt. Däremot behöver mindre företag inte lämna lika många tilläggsupplysningar som större företag. Se hela listan på bas.se I K3 får man göra bedömningar, och alltså räkna in indirekta tillverkningskostnader i anskaffningsvärdet för egentillverkade varor Uppskjuten skatt I K2 får man inte redovisa uppskjuten skatt. Om man har intäktsfört skatt på underskott så måste detta återföras.
Dekningsbidrag 2

Uppskjuten skatt k3 anita kass forskning
dackia gavle
brollop seder
salemmarschen
havi logistik günzburg
bajaj allianz health insurance
lediga jobb borlange kupolen

Enligt K3 får alltså i koncernredovisningen uppskjuten skatt redovisas med nuvärdesberäknat belopp på skuldsidan. Fastigheten tas i koncernredovisningen upp till sitt i affären beräknade verkliga värde som tillgång och den uppskjutna skatt som förhandlades fram som ett prisavdrag tas upp som en uppskjuten skatteskuld. 19 K3 p 1.3.

–687. –1 704. 618. –1 361. Den här kursen vänder sig till dig som är revisor eller redovisningskonsult och som arbetar med K3-företag där uppskjuten skatt kan förekomma.