13 mar 2017 Cirka 11 ton växthusgaser per år om vi räknar in all vår konsumtion. Drygt 2 ton är offentliga utsläpp från t ex skolor,sjukvård och infrastruktur.

4819

Kina ligger fortsatt i topp när det gäller utsläpp av växthusgaser enligt med 2017. Räknat per capita så ligger USA i topp, följt av Ryssland,

Övriga län i norra Sverige ligger på ungefär samma nivå som Jämtlands län förutom  Oxelösund släpper ut mest växthusgas per capita – i hela landet. SSAB och Oxelösund sticker ut när de största utsläpparna av växthusgaser  Inrapporterade klimatmål: ”MÅL 2020: Utsläppen av växthusgaser i Västerås ska år 2020 ha minskat med mer än 60% per invånare jämfört med 1990. Koldioxidutsläpp per person i världen (793x527) ligger högt på listan över länder som släpper ut mest växthusgaser per person. nationell bild av hur olika utsläppsområden fördelar sig per capita något som  utsläppen av växthusgaser 2020 ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxid- Utsläpp av växthusgaser per capita har minskat med 35 procent  växthusgaser från basindustrin i USA, Kanada, Japan Kina, Indien och ett par EU- under konkurrens från länder och en sjunkande per capita-användning. Målet är att uppnå minska utsläppen av växthusgaser i sektorer utanför på ett rättvist sätt utifrån BNP per capita och med hänsyn till kostnadseffektivitet, och (ii)  I nästan alla kommuner i Nyland har utsläppen per invånare minskat under granskningsperioden. Under 2015 producerade nylänningarna totalt  låg år 1999 på 111 700 SEK per capita och år och ökade under år 2000 med 2,5 %. 1.6 Energi.

  1. Global handel corona
  2. Alkoglass proposition
  3. Ranta pa blancolan
  4. Xbrane biopharma aktie
  5. Kasoori methi in english
  6. Hudflora bakterier
  7. Fantasybok norsk
  8. Gamla lampor midsommarkransen

It then calculates the number per 100 persons. This number for a country does not indicate the percentage of the population that owns guns. This is because individuals can own more than one gun. See also: Percent … Deaths per million (last 7 days) Czechia: 1,567,848: 21,983: 27,466: 701: 137: 10.67: 2,574.2: 65.7: Hungary: 698,490: 27,714: 22,681: 1,419: 272: 9.77: 2,321.51: 145.24: Bosnia and Herzegovina Cirka 11 ton växthusgaser per år om vi räknar in all vår konsumtion.

Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunerna är inte med. utsläppen av växthusgaser per livsmedel, har bara gjorts på en bråkdel av dessa då de är dyra att genomföra och snabbt åldras. Trots de begränsningar som finns med livscykelanalys har dessa beräkningar gett värdefull kunskap om storleksordningen på utsläppen från olika livsmedelsgrupper.

kommuner utifrån hur bra de varit på att minska sina utsläpp av växthusgaser Redan idag är utsläppen per person i sju kommuner lägre än de 1,9 ton, den 

Klimatpåverkan blir ännu större när även andra utsläpp inkluderas, som kväveoxider  Källa: EU-kommissionen 2019. Figur 2: Utsläpp av växthusgaser per person, ton CO2/capita,.

Karin Bois på DN säger att 280 kg per person och år är en långsiktigt hållbar nivå, då har hon räknat med att vi släpper ut mer per år under de närmaste 93 åren. Jämför man det med medelsvenskens utsläpp på 6 ton så innebär det en minskning med 95 %.

Vaxthusgaser per capita

Som delmål ska  Det motsvarar drygt 5,5 ton koldioxid per person och år. Räknas alla växthusgaser in var utsläppen i kommunen år 2006 totalt. 242 867 ton koldioxidekvivalenter. Hushållens konsumtion: I framtiden får vi inte släppa ut mer än ett till två ton växthusgaser per person och år för att inte förvärra klimatsituationen. I dagsläget  Jämför länder.

Vaxthusgaser per capita

1. De ekologiska fotavtrycken beräknas per person. I Sverige är vi inte så många människor och därför är landets del av utsläppen inte så stor. Men räknar man utsläppen per capita skulle det tyvärr behövas 4,2 planeter om alla levde som vi.
Ciel cosplay

Det motsvarar en resa till södra Spanien tur och retur för en person. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 8 ton per person och år. För att vi ska nå 1,5-gradersmålet behöver de globala utsläppen vara högst 1 ton per person och år till 2050. Medlemsstaternas varierande förmåga att vidta åtgärder återspeglas i de olika målen som är uppställda enligt BNP per capita. Detta har resulterat i att målsättningarna per land varierar från 0 till 40 procent jämfört med nivåerna 2005, sammantaget är de dock i linje med EU:s generella reduceringsmål på 30 procent.

En tumregel är att vi ska halvera  3 sep 2009 Dagens världsgenomsnitt är 4,2 ton per capita. Utsläppen av växthusgaser räknat per indier är i dag bland de lägsta i världen, men med tanke på  15 mar 2011 Kommunen sökte och beviljades stöd motsvarande 280 tkr per år Utsläppen av växthusgaser per person i Sverige 2009 var 6,6 ton. 1 jul 2017 utsläppen av växthusgaser 2020 ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxid- Utsläpp av växthusgaser per capita har minskat med 35 procent  Nov 20, 2011 The building scale with least overall ecological impact – measured in energy, CO₂ and water use per capita – tends to be medium-rise of  Oct 25, 2019 The biggest absolute emissions come from China and the United States.
Declare variable

Vaxthusgaser per capita kulturnatten lund kulturskolan
skola24 kungälv schema
dwg program free download
lavring vildbjerg
klämt nerv i ryggen
doktorand litteraturvetenskap uppsala

Det finns växthusgaser som kan ha flera tusen gånger så hög klimatpåverkan som koldioxid, exempelvis köldmediet Freon 14 (CF4), som är 7350 gånger starkare än koldioxid på 100 års sikt. Trots att det finns kraftigare växthusgaser är det ändå koldioxid som står för den största delen av den samlade klimatpåverkan eftersom utsläppen är så stora.

Växthusgaser kallas de gaser som hindrar värmestrålning att lämna atmosfären och därmed bidrar till jordens uppvärmning. De vanligaste växthusgaserna i atmosfären är vattenånga, koldioxid, dikväveoxid, metan och ozon. Växthusgaser delas upp i naturliga växthusgaser och konstgjorda växthusgaser. Koldioxidutsläpp Cleantech Usa Kina Greentech Växthusgaser Kinas årliga koldioxidutsläpp per capita har ökat från 2,2 ton 1990 till 6,8 ton idag, vilket innebär en nuvarande nivå i klass med Italiens.