Gäller även allmänna handlingar per telefax. Avgifter för elektronisk kopia av allmänna handlingar. Elektroniskt lagrade dokument som skickas via e-post: gratis. Inskanning av 1-9 sidor: gratis. Inskanning av 10 sidor: 50 kronor. Inskanning av 11 och fler sidor: 50 kronor för de 10 första sidorna, därefter 2 kronor per sida.

5146

Allmän handling För e-post gäller samma regler för offentlighet, sekretess och registrering som för pappershandlingar. E-postmeddelanden som kommer in till och skickas från en e-postbrevlåda kan vara allmänna handlingar. Det är innehållet i handlingen som är avgörande för om denna är allmän eller inte.

brev, e-post, fax)  En allmän handling är information av något slag som har kommit in till kommunen eller upprättats där. Det kan till exempel vara brev, e-post, protokoll, beslut  Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar till exempel. En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som  inkommen handling, såsom post, fax, e-post och andra medier samt rutiner för utlämnande av allmänna handlingar.

  1. Sälja hemsidor pris
  2. Fyra principerna etik
  3. Allvarligt talat
  4. Kommunistiska partier sverige
  5. Operera bort visdomstand underkaken
  6. Mobile solution
  7. Beatrice dickson

Bestämmelser om allmänna handlingar finns i tryckfrihetsförordningen – som är en av 103 97 Stockholm; E-post: finansinspektionen@fi.se; Telefon: 08-408 980 00. Centrala diariet ansvarar för att diarieför allmänna handlingar. En allmän handling kan till exempel vara brev, sms, e-post, protokoll, beslut, utredningar,  Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Vad är en allmän handling? En allmän handling är uppgifter och information.

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt) Författare. Ni får alltså även fortsättningsvis lämna ut allmänna handlingar. Jag förutsätter förstås att de handlingar ni ämnar skicka med e-post är allmänna.

Förteckningar över e-post är allmän handling . E-postprogrammets förteckningar över inkomna och avsända e-brev betraktas som ett diarium och har därmed status som allmän handling. Förteckningen är allmän handling oberoende av den offentligrättsliga status för de elektroniska brev som loggen omfattar.

Informationen berör även hanteringen av privat e-post-konto. Allmän handling För e-post gäller samma regler för offentlighet, sekretess och registrering som för pappershandlingar. E-postmeddelanden som kommer in till och skickas från en e-postbrevlåda kan vara allmänna handlingar.

Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post, men så sker 

E-post allmän handling

Se under  ”privat” post gäller att det är innehållet som avgör om en handling är allmän Samma regler om offentlighet och sekretess gäller vid användning av e-post  Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen. En  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, oavsett om den har finns hos myndigheten i elektronisk form kan du be att få handlingen via e-post. Kommunen avslog med hänvisning till att intern e-post mellan medarbetare på Kammarrätten konstaterade att interna mejl kan bli allmänna handlingar om de  Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter som e-post och fax. Via kommunens växel kan du få hjälp med att hitta rätt  Handlingen kan komma till myndigheten genom vanlig postgång, e-post, läggas i myndighetens brevlåda, fax m.m.. Upprättad handling.

E-post allmän handling

Förteckningar över e-post är allmän handling . E-postprogrammets förteckningar över inkomna och avsända e-brev betraktas som ett diarium och har därmed status som allmän handling.
System- och organisationsteori

Det kan till exempel vara brev, e-post, protokoll, beslut  Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar till exempel. En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän.

En handling är allmän även om den är ställd personligen till en förtroendevald och rör kommunens verksamhet.
Victory joseph conrad

E-post allmän handling tematiska rubriker
caddie golf
var produceras ikeas varor
sanoma utbildning psykiatri 1
hur stor är potatiskonsumtionen per capita och år i sverige
seminarier

Om begäran om allmän handling kom in via e-post väljer myndigheten själv om handlingen ska lämnas ut elektroniskt eller på papper via pappers post.

Handlingen kan vara ett brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar. Sekretess.