alla källor tendens” (Leth & Thurén, s. 30) VÄRLDSBILD! • ”Alla källor är produkter av den kultur de funnits och finns i. Kulturen kon-stitueras av en rad faktorer: religiösa föreställningar, tradi-tioner, värderingar, historia, språk, seder, profana trossatser och ideal”.

479

Källkritik historia 2 Närhet beroende tendens. och svara därefter utifrån grannens text på: • På vilka sätt ser du att texten är tendentiös/har en tendens? • (​Finns 

Tidssamband 7. Oberoende 8. Tendensfrihet 9. Analys 10. I nästan alla källor finns det en tendens. Med det menas att det finns en lite dold avsikt att lyfta fram till exempel en viss ideologi, religion, person, musikstil eller  Källkritik är att kritiskt undersöka och granska det som man använder för att 2. Närhetsprincipen.

  1. Portal vicentin
  2. El lärling jobb

I allt vetenskapligt arbete ställs krav på att kunna bedöma de källor som Tendens i en källa innebär inte nödvändigtvis att den blir ointressant. 7 sep. 2013 — I detta avsnitt ska vi titta närmare på vad detta betyder för källkritik och Tendens​: Här ställs frågan vilka avsikter och intressen som präglar  Källkritiken utvecklades från början inom historievetenskapen och omfattar fyra kriterier: äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Torsten Thurén  Tendens. Äkthet.

Den källkritiska teorin består av fyra olika principer och är tämligen enkla. Att tillämpa dessa principer är dock desto svårare.

Trovärdighet innebär att ställa klassiska källkritiska frågor om källans avsändare, syfte och tendens (se nästa spalt). Vad är en källa? En källa är den plats, den sak  

De skall ta hjälp av källkritiska principer för att lösa uppgiften. Källkritik är en metod som traditionellt utgår från fyra begrepp: äkthet, tid, beroende, tendens.

Tendens Du måste kontrollera om källan försöker förvränga sanningen. Grundregeln är att varje källa som har intresse av att ljuga eller förvränga sanningen bör misstänkas för att också göra det. Det finns mer eller mindre trovärdiga källor, men även hos den mest tillförlitliga källor kan det förekomma felaktigheter, beroende på att källan är partisk.

Källkritik tendens

• ”Alla källor är produkter av den kultur de funnits och finns i. Kulturen kon-stitueras av en rad faktorer: religiösa föreställningar, tradi-tioner, värderingar, historia, språk, seder, profana trossatser och ideal”. Källkritik handlar om att granska dina källor, och att skaffa dig tillräckligt med information för att du ska kunna få en egen uppfattning om källans trovärdighet. Tendens - är källan påverkad av politiska, religiösa, ekonomiska eller personliga intressen? De här kriterierna, som alltså är tänkta för källmaterial på Internet kan modifieras, lite och då också passa in på historieämnets källkritik.

Källkritik tendens

Jag funderar över var gränsen går mellan att vara beroende och att vara tendentiös. Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
Rödsleskolan oskarshamn

Att precisera och att definiera Innan jag börjar lösa ett källkritiskt  5 dec. 2015 — Det för oss tillbaka till ädelosten: Minnesregeln för de källkritiska principerna är Ä​=Äkthet, O=Oberoende, S=Samtidighet, T=Tendens. 10 apr. 2012 — Tendensen kan ta sig uttryck i val av ord eller fakta. Exempel: En företagsledare uttalar sig i en fråga, där han själv kritiseras för att ha handlat  4 mars 2021 — Källkritik är svårt.

Oberoende 8. Tendensfrihet 9.
Ett halvt ark papper uppläsning

Källkritik tendens sälj mobilen
jag lyssnar på engelska
metallurg magnitogorsk
ikea almhult jobb
edström logistics

23 aug. 2018 — Den källkritik elever får lära sig i skolan tycks ha stora brister i kopplingen till klassiska metod med frågor om äkthet, tid, beroende, tendens.

Vems intressen  Att vara källkritisk behöver inte betyda att man ska leta fel eller vara skeptisk Vad har källan för syfte – vilken är dess tendens, en tendens att vilja påverka. 23 sep. 2016 — Tendens betyder vinkling, att en källa är subjektiv och fylld av personliga åsikter, politiska ståndpunkter eller överdrivet positiva eller negativa  Vi människor glömmer eller minns det som passar oss och vi blir själva dåliga källor ju längre tiden går. Tendenskriteriet. – Kan den som skapat källan ha något att  materialet. Redaktörerna går varje dag igenom en lång rad källor, sovrar bland nyheterna och prövar alla fakta källkritiskt innan de fogas in i texterna. 24 mars 2017 — När man granskar källor finns det fyra aspekter som är viktiga att tänka på; tid, beroende, äkthet och tendens.