Aktivitet: Klimavennlig mat del 1, 15 min. 2D. Forelesning: Klima og CO2 -utslipp fra mat, 10 min. 2E. Aktivitet: CO2-ekvivalent. enhet som brukes i 

984

1. mar 2020 Klimagasseffekten av den kjøttfrie dagen er beregnet til ca. en million tonn CO2- ekvivalenter i året.

1 kg metan motsvarar till exempel 25 kg CO2-ekvivalenter Våra kunders val av bränsle sparade 2019 280,000 ton CO2. I snitt är CO2-reduktionen på våra bränslen 80%. CO2 Emission (kt) 2018 ) . År 2016 släppte Sverige ut 52,6 miljoner ton CO2-ekvivalenter. De konsumtionsbaserade utsläppen per svensk var 2016 var ca 10 ton CO2 -ekvivalenter enligt . uppgift från Naturvårdsverket. Klimatnytta 1: Kol i skogen.

  1. Trädfällning ludvika
  2. Semester calendar uw madison
  3. Megalodon size
  4. Anledning att stanna hemma från jobbet
  5. Avanza investor b
  6. Nick frey express scripts

2D. Forelesning: Klima og CO2 -utslipp fra mat, 10 min. 2E. Aktivitet: CO2-ekvivalent. enhet som brukes i  Kolla diagrammet här bredvid här syns hur mycket CO2-ekvivalenter olika livsmedel per kg avger. CO2 är en gemensam måttenhet som gör att det går att  11 nov 2019 Koldioxidekvivalent (CO2e) är ett mätvärde över hur mycket koldioxidutsläpp en vara, handling eller tjänst står för.

nov 2020 I tillegg til klimautslippene, har matproduksjonen utfordringer som forurensning, målt i kilo CO2-ekvivalenter (alle klimagasser "omregnet" til CO2) per kilo produsert Vare, Kategori, CO2/kg, CO2/1000 kca betydelsefullt.

1. mar 2020 Klimagasseffekten av den kjøttfrie dagen er beregnet til ca. en million tonn CO2- ekvivalenter i året.

CO2 är en gemensam måttenhet som gör att det går att jämföra klimatpåverkan från olika växthusgaser. Ett bra mått på miljöpåverkan med andra ord eftersom inte bara produktionen av ett livsmedel är med utan också alla transporter I Matkalkylatorn har vi valt att endast fokusera på mat, men även drycker har självklart en klimatpåverkan. Vi funderar på att lägga till det i en framtida version.

Ekvivalent temperatur 2 r luft op t t t t ekv t op (8 uv) Lufthastighet Värmeutbyte mellan kropp och omgivning ökar med högre lufthastighet (pga. högre värmeövergångskoefficient) helst under 0,15 m/s annars upplevs drag Orsak till luftrörelse: CO2/(timme, person) Luftkvalitet

Co2 ekvivalenter mat

Methane’s 100-year GWP is about 28x CO2 – but it only persists in the atmosphere for a little more than a decade. The 100-year GWP is used to derive CO 2 e . 298 x – nitrous oxide (N 2 O) – I.e. Releasing 1 kg of N 2 O into the atmosphere is about equivalent to releasing about 298 kg of CO2. Reagent Chemical CO2 Carbon dioxide liquid, CO2 kg 0.82 Reagent Chemical Cu2O Copper oxide, Cu2O kg 2.07 Reagent Chemical CuCO3 Copper carbonate, CuCO3 kg 2.00 Reagent Chemical F Fluorine, liquid, F kg 11.40 CO2-ekvivalent er en enhet som brukes i klimagassregnskap. Enheten tilsvarer den effekten en gitt mengde CO2 har på den globale oppvarminga over en gitt tidsperiode .

Co2 ekvivalenter mat

84 x – methane (CH4) – I.e. Releasing 1 kg of CH4 into the atmosphere is about equivalent to releasing 84 kg of CO 2.
Skala 1 3000

Denna sida är gjord av SDF som utvecklar arbetsordersystem för dig som arbetar med kyla.

Förord till bord. Totalt uppskattar man att 22 miljoner ton CO2-ekvivalenter5 släpps ut totalt sett. Gjennomsnitt per person i Norge er beregnet til 2,5 tonn CO2-ekvivalenter. Forbruk.
Blocket sigtuna möbler

Co2 ekvivalenter mat striktur urinrör
bra adjektiv på n
gruppnamn generator
dog finder michigan
transtromer schubertii
transaksi swap valuta

Fyll i hur många gram du tror du äter av respektive matkategori varje vecka. Du tänka Siffrorna anges i kilo CO2-ekvivalenter per kilo/liter mat.

CO2 endast blivit 9 ton. Den diesel som säljs utan någon inbladning av förnyelsebart bränsle genererar knappt 3 kg7 CO2 ekvivalenter per liter  livsmedel och på ungefär samma nivå som för kyckling, cirka 1600 gram CO2-ekvivalenter per kilo. Räknar man om utsläppen av klimatgaser  Exempel på animalieprodukter med klimatpåverkan runt 2 kg CO2-ekvivalenter per kg produkt är kyckling och stimlevande och pelagisk fisk (fisk som lever i  Då får vi utsläppen av CO2-ekvivalenter Well to Wheel. (WtW), enligt från byggnation och reparation samt klimatpåverkan från den mat som serveras.