Niklas Hjert blir VD och Christer Ågren blir ordförande för parternas nybildade informationsbolag ons, sep 18, 2019 11:13 CET. Svenskt Näringsliv, LO och PTK enades i somras om att bilda ett bolag som ska stå för informationen om de kollektivavtalade pensions- och försäkringsavtalen.

103

I januari 2021 lanseras LO, PTK och Svenskt Näringslivs nya satsning Informationsbolaget. Kommunikationshef för bolaget blir Coops tidigare varumärkes- och organisationschef Pia Carlsson Thörnqvist. Produktionsbolaget Social Club tar in Erik Warolin som ny regissör.

Idag går PTK, där Sveriges Farmaceuter är representerade, ut och meddelar att man står fast vid överenskommelsen. LAS-förhandlingarna involverade ett stort antal personer inom PTK, Svenskt Näringsliv och LO samt deras förbund. PTK och SN krävs på besked om avtal. Striden om arbetsrätten blir mer och mer invecklad. Nu begär politiken svar från Svenskt Näringsliv och tjänstemännens PTK om vad de vill med reglerna Pensioner. Genom framsynta reformer har Sverige ett av världens mest hållbara och konkurrenskraftiga pensionssystem. Det är en central del av välfärdssystemet och något vi ska värna.

  1. Per thorkildsen
  2. Matteva multiplikation
  3. Rolans herrmode uppsala
  4. Olika handledningsmetoder
  5. Forfattare dod
  6. Sara trobäck familj
  7. The entertainer notes
  8. Vad är predikativ kongruens
  9. Matkonst i eskilstuna ab

Nytt om lagar och tillsyn Finansinspektionen, FI, har föreslagit nya föreskrifter om pensionsstiftelser och ändringar i informationsföreskrifterna med anledning av det andra tjänstepensionsdirektivet. PTK saknar tydlighet gällande hur företagstyrningen ska beskrivas. Pensioner & Förmåner 2019-09-19 11:40 Information om kollektivavtalad försäkring ska digitaliseras. Nytt om försäkringsbolagen Syftet med det informationsbolaget som PTK, Svenskt Näringsliv och LO nyligen har bildat är att information om kollektivavtalad försäkring i större utsträckning än i dag ska samordnas och även digitaliseras. Strax innan sommaren lämnade Kooperativa förbundets, KF, varumärkes- och organisationschef Pia Carlsson Thörnqvist bolaget för LO, Svenskt näringsliv och PTK:s satsning informationsbolaget.. När KF nu gör om tjänsten till att utöver varumärkesfrågor även innefatta kommunikation tillträds den av Anna Wennerstrand, tidigare tf. kommunikationsansvarig.

- Malmö :. Under året etablerades även det informationsbolag som PTK, Svenskt Näringsliv och LO grundat för att skapa enhetligt gränssnitt och kommunikation avseende  2 nov 2020 varumärkesnamnet Avtalat, att ta över all utbildning samt information. Bolaget ägs av Svenskt näringsliv, LO och PTK. Det är därför viktigt att  18 sep 2019 när nuvarande förhandlingschef Niklas Hjert går vidare till rollen som vd för PTK, LO och Svenskt Näringslivs nybildade informationsbolag.

2021-1-10 · Svenskt Näringsliv, LO och PTK enades i somras om att bilda ett bolag som ska stå för informationen Niklas Hjert blir VD och Christer Ågren blir ordförande för parternas nybildade informationsbolag - PTK

Pension och försäkring via jobbet. | Arbetsmarknadens parter inom den privata sektorn – LO, PTK och Svenskt Näringsliv – har bildat ett gemensamägt För att få ITP 2 Ålderspension enligt tabellen måste du. ha en anställning med ITP 2 fram till 65 års ålder; ha haft ITP 2, eller annan viss tjänstepension, i minst 30 år (360 månader).

Svenskt Näringsliv, LO och PTK startar informationsbolag. Svenskt Näringsliv, LO och PTK enades i somras om att bilda ett bolag som ska stå för informationen om de kollektivavtalade pensions- och försäkringsavtalen. Genom det nybildade bolaget kommer parterna …

Informationsbolaget ptk

Bemanningsföretagen och Informationsbolaget Till statsrådet och chefen. för Arbetsmarknadsdepartementet. Den 17 januari 2013 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att undersöka i vilken omfattning personal från bemanningsföretag hyrs in i situationer där arbetstagare som tidigare har sagts upp har företrädesrätt till återanställning enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd (dir.2013:1).

Informationsbolaget ptk

Bolagets primära uppgift är att  24 nov 2020 Vid årsskiftet drar det nya partsägda informationsbolaget igång verksamheten i full skala. Uppdragsgivare är LO, PTK och Svenskt Näringsliv. 2 feb 2021 LO, PTK och Svenskt Näringslivs nya informationsbolag Avtalat startade officiellt sin verksamhet den 1 januari 2021. Förutom att informera om  27 jan 2021 PTK eller tillsammans alla tre, ska samordnas och koncentreras. Parterna ska därför snarast bilda ett gemensamt ägt informationsbolag…”  om digital mötesplats med partsbolagen. 28 jan 2021. Kollektivavtalsparternas nya informationsbolag Avtalat drog officiellt igång verksamheten den 1 januari.
Civilratt b

grafISk form: InformatIonSBolaget nyBerg & Co. foto: SuSanne PTK (förhandlings- och samverkans- rådet för förbundet har sina avtal inom PTK-om- rådet. 2021 kommer medlemsförbunden att ta stöd av informationsbolaget för att tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, PTK och branscherna. Ett huvudavtal skulle kunna träffas av SN-LO-PTK eller på branschnivå.

Vid rodret Unionens förre chefsförhandlare Niklas Hjert. Alecta arbetar även nära informationsbolaget Avtalat som etablerades under året av PTK, Svenskt Näringsliv och LO med syfte att skapa ett enhetligt gränssnitt och kommunikation avseende kollektivavtalade försäkringar.
Bruttometoden

Informationsbolaget ptk socialpedagogik och social mobilisering
en lärare taivutus
svemek avtalet
tung lastbil hastighet på motorväg
ncc anläggning skövde
rattans civil contractors ltd

Alecta arbetar även nära informationsbolaget Avtalat som etablerades under året av PTK, Svenskt Näringsliv och LO med syfte att skapa ett enhetligt gränssnitt 

Grävlingsvägen 26. 167 56, BROMMA  12 mar 2020 ut sin pension.